business agility

chúng ta trong buổi bình minh của một kỷ nguyên mới

Một kỷ nguyên, mà mỗi cá thể và tổ chức trở thành người thân quen trên con đường số

Những từ khóa như kinh doanh linh hoạt (Agile), tổ chức linh hoạt, sự cộng tác với nhau dựa trên công việc và nhiệm vụ, chuyển đổi kỹ thuật s, DevOps, bigdata, blockchain, IoT và nhiều khía cạnh khác sẽ đi cùng với nhau chung một xu hướng chung.

Đó là sự chuyển đổi của xã hội truyền thống tới xã hội số

Nơi mà công nghệ không phải là một sự chọn lựa mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta

“Một kỷ nguyên kinh doanh linh hoạt” (it’s agile business era)

Thế nào là một doanh nghiệp thông minh (intelligent enterprise)?

READ MORE

Kết nối với chuyên gia

Chuyển đổi số chưa bao giờ dễ dàng như chính hành trình dài hơi và đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn lẫn kinh nghiệm thực tiễn

CONTACT US NOW