What is Agile business? Kinh doanh nhanh và linh hoạt là gì?

Một doanh nghiệp nhanh nhạy và linh hoạt là một tổ chức áp dụng triết lý agile và các giá trị cốt lõi xung quanh nó, từ con người và văn hóa đến cấu trúc và công nghệ của nó.

Do đó, kinh doanh agile lấy khách hàng làm trọng tâm

Một doanh nghiệp agile có thể phản ứng nhanh chóng và hiệu quả với các cơ hội và mối đe dọa được tìm thấy ở môi trường bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp (có thể là thương mại, pháp lý, công nghệ, xã hội, đạo đức hoặc chính trị)

  • agilebusiness 001

    hình 1: agile business