Chuỗi workshop nhằm giúp các tổ chức và doanh nghiệp thay đổi cách thức số hóa các quy trình nghiệp vụ của mình, nơi mà cả bộ phận nghiệp vụ và IT cùng trao đổi, am hiểu nhằm hỗ trợ lẫn nhau.

IT giúp nghiệp vụ tự xây dựng và điều chỉnh những quy trình, ứng dụng cơ bản trên nền tảng “no-code, low-code” theo nhu cầu nghiệp vụ hàng ngày một cách nhanh chóng nhất;  nghiệp vụ giúp IT hiểu hõ hơn cách biến một yêu cầu hoặc quy trình nghiệp vụ thành công cụ đắc lực  và mang lại lợi ích thực cho doanh nghiệp

PJtechs Hackathon – build app in a day – xây dựng quy trình (ứng dụng) trong 1 ngày là một chuỗi workshop trên 10 doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm: các công ty công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, ngân hàng, ngành dịch vụ hàng không, công ty bán lẻ, F&B..v.v

xspera power platform

Microsoft Power Platform ?

Một nền tảng với mã nguồn thấp (low code, no-code) bao gồm chuỗi sinh thái: Microsoft Power AppsMicrosoft Power AutomateMicrosoft Power BI, Microsoft Power Virtual Agents trên nền tảng Microsoft Teams và Microsoft 365 

Số hóa quy trình nội bộ là một trong những lộ trình chuyển đổi số của Doanh nghiệp

Với chuỗi sự kiện này, Xspera Apac giúp doanh nghiệp hiểu thêm cách số hóa quy trình doanh nghiệp nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu thay đổi trong điều kiện kinh doanh khá khắc nghiệt như hiện nay. Xspera Apac tập trung vào mục tiêu:

 • giúp chuyển dịch quy trình bằng tay sang quy trình tự động hóa với giao diện thân thiện, giảm thiểu sai sót, rút ngắn thời gian phê duyệt, tăng cường sự tương tác khi ra quyết định kinh doanh
 • đáp ứng thời đại kinh doanh linh hoạt (Agile Business) nơi mà kinh doanh luôn cần những công cụ đáp ứng nhanh, thời gian ngắn, dễ điều chỉnh và thay đổi nhưng vẫn mang lại giá trị kinh doanh, đặc biệt trong một thế giới “bình thường mới”
 • Việc số hóa quy trình, số hóa dữ liệu và thông tin giúp an toàn và bảo mật. Các nhà quản trị an tâm trao quyền và trao thông tin cho nhân viên với mức độ an toàn và bảo mật cao
 • Quản trị, quản lý hiệu quả. Báo cáo và tổng thể kinh doanh được thể hiện trong thời gian thực. Quyết định kinh doanh linh hoạt và nhanh chóng. Tăng hiệu quả kinh doanh

Mordern workplace là một trong những mục tiêu của chuyển đổi số Doanh nghiệp

Sự chuyển dịch giữanhững thế hệ kế thừa, thế hệ mà mà việc sử dụng công nghệ, thiết bị thông minh, quy trình thông minh diễn ra hàng ngày. Khách hàng thông minh đòi hỏi việc xử lý thông minh và nhanh chóng của đội ngũ nhân viên của Doanh nghiệp.

Do đó một môi trường làm việc hiện đại (mordern workplace) là một trong những nhân tố tạo nên tổ chức thông minh và hiện đại (intelligent enterprise)

xspera new generation

Chương trình Thực chiến Power Apps trong một ngày
“PJtechs Hackathon – Build App In A Day (AIAD)

 

 • Chào mừng  kick-off chương trình “hack your business process” với Power Apps trong một ngày
 • Giới thiệu Low Code Platform (power apps, teams, power automate)
 • Hướng dẫn về những yếu tố để xây dựng một ứng dụng trên platform
 • Hướng dẫn sự khác biệt một quy trình quản lý thủ công (excel, word…) thành một quy trình tự động hóa
 • Phần 1: Thực hành đưa những cấu thành đã phân tích vào những cấu phần của Power Apps, Power Automate, Power BI
 • Phần 2: Thực hành chuyên sâu phần 1
 • QnA – Hỏi đáp
 • Triển khai (deployment) và phân quyền để người người dung sử dụng ứng dụng trên môi trường thực của tổ chức mình
copyright by PJtechs
**chương trình chỉ có tại xspera Apac và đã và đang triển khai hơn 20 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam
***tổ chức liên hệ đăng ký tham gia chương trình với xspera Apac tại email: dwvn@pjtechs.com; hoặc  contact us